Past Eevents 2014

Kyoto Art Fair 2014

Artists expected to exhibit (titles omitted)

Aran Yasuoka Atsushi Uemura Hidetoshi Otsu
Kojiro Kosugi Lee U-Fan Rieko Morita
Shoji Hamada Shusaku Arakawa Toukou Shinoda
Yujin Nakaji

Exhibition date

Jun 27, 2014(Fri) 10:00~18:00
Jun 28, 2014(Sat) 10:00~18:00
Jun 29, 2014(Sun) 10:00~17:00

Venue

Kyotokangyokan(Miyakomesse)1F exhibition hall
9-1,Okazaki Seisyoji-cho,Sakyo-ku,Kyoto-shi
TEL:075-762-2630

Entrance fee

Free

The 50th beautiful flower and scenery exhibition

Artists

Hidetoshi Otsu Kojiro Kosugi Sumio Gotoh
Shozo Shimada Hiroshi Senju Yuji Tezuka
Yujin Nakaji Koichi Nabatame Kazuhiko Hukuouji
Toshio Matsuo Masaaki Miyasako

Exhibition date

Apr 6, 2014(Sun)~Apr 16, 2014(Wed)

Event Scheduled

Pick Out

Exhibition Scheduled